PREHĽAD EVIDENCIE ZMLÚV

360
rok číslo dodavateľ IČO typ predmet celková cena s DPH dátum podpisu dátum zverejnenia
2015 600083717 Scandi , s.r.o. Liskovská cesta 6, Zvolen 36642983 Služby hygienické potreby 0.00 22.12.2015 22.12.2015
2015 25/2015-16 Medvedík, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 26/2015-16 Mgr.Bača Oto, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 130.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 27/2015-16 Valér Chladný 31202284 Služby prenájom telocvične 20.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 28/2015-16 Ing. Jančuš, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 29/2015-16 MERCOR A.M, s.r.o. 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 30/2015-16 MIRACLES, p. Jakuš 31202284 Služby prenájom telocvične 20.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 31/2015-16 Miroslav Sečány, Dubnica n/V 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 32/2015-16 Jana Bežáková, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 23.11.2015 30.11.2015
2015 20-2015-16 Ing. Jančuš 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 24-2015-16 Jana Bežáková, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 19-2015-16 Valér Chladný 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 18-2015-16 Mgr. Zuzana Bačová 312 Služby prenájom telocvične 200.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 23-2015-16 Miroslav Sečány, Dubnica n/V 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 15-2015-16 Medvedík, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 21-2015-16 MERCOR A.M, s.r.o. 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 22-2015-16 MIRACLES, p. Jakuš 31202284 Služby prenájom telocvične 60.00 22.10.2015 22.10.2015
2015 14-2015-16 Jana Bežáková, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 7.10.2015 7.10.2015
2015 13-2015-16 Miroslav Sečány, Dubnica n/V 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 5.10.2015 5.10.2015
2015 7-2015-16 Mgr. Zuzana Bačová 31202284 Služby prenájom telocvične 210.00 30.9.2015 30.9.2015
2015 8-2015-16 Valér Chladný 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 30.9.2015 30.9.2015
2015 10-2015-16 Ing. Jančuš 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 30.9.2015 30.9.2015
2015 11-2015-16 MERCOR A.M, s.r.o. 31202284 Služby prenájom telocvične 50.00 30.9.2015 30.9.2015
2015 12-2015-16 MIRACLES, p. Jakuš 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 30.9.2015 30.9.2015
2015 1-2015-16 Mgr. Zuzana Bačová 31202284 Služby prenájom telocvične 130.00 10.9.2015 10.9.2015
2015 2-2015-16 Valér Chladný 31202284 Služby prenájom telocvične 20.00 10.9.2015 10.9.2015
2015 4-2015-16 Ing. Jančuš 31202284 Služby prenájom telocvične 20.00 10.9.2015 10.9.2015
2015 5-2015-16 MERCOR A.M, s.r.o. 31202284 Služby prenájom telocvične 20.00 10.9.2015 10.9.2015
2015 6-2015-16 MIRACLES, p. Jakuš 31202284 Služby prenájom telocvične 10.00 10.9.2015 10.9.2015
2015 61 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 30794536 Služby Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní 0.00 31.8.2015 31.8.2015
2015 futbal MFK, Športovcov 655, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby športová príprava - futbal 700.00 31.8.2015 31.8.2015
2015 tenis Dutaf Centrum s.r.o, PH 4031/196, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby športová príprava - tenis 300.00 31.8.2015 31.8.2015
2015 1/1 Milan Halas, Pribinove sady 29/21, Nová Dubnica 46798358 Služby plavecký výcvik 14.00 6.3.2015 6.3.2015
2015 1 Jaroslav Košík, Bohunice 17903131 Služby dodávka tovaru a mäsa 0.00 2.3.2015 2.3.2015
2015 2 OBIM s.r.o., Radovan Zuzík, Nová Dubnica 36307777 Služby a tovar dodávka ovocia a zeleniny 0.00 2.3.2015 2.3.2015
2015 35/2014-2015 Valér Chladný 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 27.2.2015 27.2.2015
2015 28/2014-2015 Rapidemia Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 60.00 26.1.2015 26.1.2015
2015 29/2014-2015 Valer Chladný , Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 26.1.2015 26.1.2015
2015 30/2014-2015 Ing. Jančuš Pavol Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 0.00 26.1.2015 26.1.2015
2015 31/2014-2015 Mgr. Oto Bača Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 180.00 26.1.2015 26.1.2015
2015 32/2014-2015 Jozef Medvedík, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 26.1.2015 26.1.2015
2015 33/2014-2015 Martina Habánková, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 26.1.2015 26.1.2015
2015 22/2014-2015 Valér Chladný, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 19.12.2014 19.12.2014
2015 23/2014-2015 Valér Chladný, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 19.12.2014 19.12.2014
2015 24/2014-2015 Ing. Jančuš Pavol Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 19.12.2014 19.12.2014
2015 25/2014-2015 Mgr. Oto Bača 31202284 Služby prenájom telocvične 135.00 19.12.2014 19.12.2014
2015 26/2014-2015 Jozef Medvedík, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 40.00 19.12.2014 19.12.2014
2015 27/2014-2015 Martina Habánková, Dubnica nad Váhom 31202284 Služby prenájom telocvične 30.00 19.12.2014 19.12.2014
2015 1 FM Consulting, spol. s.r.o., Púchov 36342696 Služby poskytovanie pracovnej zdravtonej služby 216.00 19.12.2014 19.12.2014
2015 hokej Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 31202284 Služby športová príprava - ľadový hokej 700.00 30.8.2014 8.1.2015
2015 tenis Dutaf centrum s.r.o., Dubnica nad Váhom 31202284 Služby športová príprava tenis 200.00 28.8.2014 8.1.2015
2015 futbal Mestský futbalový klub Dubnica nad Váhm 31202284 Služby športová príprava - futbal 700.00 28.8.2014 8.1.2015